Spirometria/Audiometria

Spirometria (badanie pojemności płuc) – to najważniejsze z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badanie, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Cena: 25zł

Audiometria – badanie słuchu, polegające na sprawdzeniu tzw. progu słyszalności określonych dźwięków. Badanie pozwala ocenić stopień upośledzenia narządu słuchu.

Bezpłatne badania słuchu wtorki godz. 15.30

Rejestracja Telefoniczna: (76) 856-59-19 oraz 730-793-125, Filia Świerzawa: (76) 878 05 48, E-mail: zlotoryja@nmed.eu