Lek. med. Barbara Listwan – specjalista pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

W ramach poradni pediatrycznej wyróżnia się:

1) poradnię dzieci chorych, w której porady udzielane są dla dzieci chorych do 18 roku życia zgłaszające się w razie wystąpienia infekcji lub innych problemów zdrowotnych.

2) poradnię dzieci zdrowych, w których dla dzieci zdrowych wykonywane są szczepienia obowiązkowe i zalecane w obowiązującym Kalendarzu Szczepień. Przeprowadzane są patronaże i bilanse zdrowia oraz porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej u dzieci.

Centrum Medyczne NMED, ul. Jeleniogórska 37C, 59-540 Świerzawa